×

Baltazar Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Baltazar Barnehage

Vi er en liten barnehage med barn i alderen 0-6 år. I løpet av dagen deler vi i aldersgrupper, men vi er også mye aldersblandet. Dette ser vi på som positivt, de minste lærer av de eldre og de eldre hjelper til og lærer å vise hensyn til de som er mindre. De inkluderer hverandre på en unik måte. Søsken kan også tilbringe dagen sammen og dette er en trygghet for dem <3 Vi satser på gode relasjoner mellom barn og voksne og mellom barn og barn.

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. se informasjon på drammen kommunes hjemmesider.
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/barnehage/priser/


Baltazar barnehage er en privat barnehage som eies av Tangen menighet. Vi driver fulltidsbarnehage med utvidet kristen formålsparagraf og Åpen barnehage som er et gratis tilbud for alle barn før skolealder i sammen med en voksen. 
Vi er landets eldste menighets-barnehage.


Vi tilbyr barna en variert hverdag hvor lek og læring i trygge omgivelser står i sentrum. I vår barnehage har vi kreative og omsorgsfulle voksne som er varme, men samtidig kan sette grenser slik at hvert barn barnet blir sett ut fra sitt ståsted. Vi tilpasser aktivitetene ut fra alder og barnets forutsetninger.

Fulltidsavdelingen ligger i det koselige røde huset vårt på Hedensrud i Drammen. Her har vi har et stort og variert uteområdet, med skog og lekeplass i nærmiljøet. Den andre avdelingen er Åpen barnehage i Tangen Arbeidskirke. Et gratis tilbud for hjemmeværende barn og foresatte som er åpen to dager i uken.

Kan jeg ha barnet mitt hos dere selvom jeg har er annet livssyn?
Svaret er JA!
Vi har stor respekt for at familier har ulikt livssyn.
Foreldrene og personalet skal ha en åpen og god dialog om hva som skal skje i løpet av året. Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og til andre religiøse høytider og tradisjoner som er representert i barnehagen. Personalet har god dialog med foreldrene, søker informasjon om religioner/tradisjoner som er representert i barnehagen. Vi har også dialog rundt høytider som foreldrene ønsker at vi skal markere/fortelle om i barnehagen og hvordan foreldrene tenker vi kan gjennomføre dette.

Vi gir barnet ditt en god hverdag

Leken

Barnehageåret 2022/2023 blei Baltazar barnehage med i kompetansehevingsprosjekt Rekomp, inkluderende fellesskap. Vi valgte undertema voksenrollen i fri leken. Det blei satt opp en ressursgruppe som skal jobbe med ulike mål inn i barnehagen. Voksenrollen i leiken er veldig viktig. Vi kan observere utvikling og...Les mer

Åpningtider

07:15 - 17:00


Adresse

Gamle Kongevei 116
3040 DRAMMEN

Kontakt

Tlf: 90415849