×

Baltazar Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Baltazar Barnehage

Baltazar barnehage er en privat barnehage som eies av Tangen menighet. Vi driver fulltidsbarnehage med utvidet kristen formålsparagraf og Åpen barnehage som er et gratis tilbud for alle barn før skolealder i sammen med en voksen. 
Vi er landets eldste menighets-barnehage.


Vi tilbyr barna en variert hverdag hvor lek og læring i trygge omgivelser står i sentrum. I vår barnehage har vi kreative og omsorgsfulle voksne som er varme, men samtidig kan sette grenser slik at hvert barn barnet blir sett ut fra sitt ståsted. Vi tilpasser aktivitetene ut fra alder og barnets forutsetninger.

Fulltidsavdelingen ligger i det koselige røde huset vårt på Hedensrud i Drammen. Her har vi har et stort og variert uteområdet, med skog og lekeplass i nærmiljøet. Den andre avdelingen er Åpen barnehage i Tangen Arbeidskirke. Et gratis tilbud for hjemmeværende barn og foresatte som er åpen to dager i uken.

Kan jeg ha barnet mitt hos dere selvom jeg har er annet livssyn?
Svaret er JA!
Vi har stor respekt for at familier har ulikt livssyn.
Foreldrene og personalet skal ha en åpen og god dialog om hva som skal skje i løpet av året. Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og til andre religiøse høytider og tradisjoner som er representert i barnehagen. Personalet har god dialog med foreldrene, søker informasjon om religioner/tradisjoner som er representert i barnehagen. Vi har også dialog rundt høytider som foreldrene ønsker at vi skal markere/fortelle om i barnehagen og hvordan foreldrene tenker vi kan gjennomføre dette.

Vi gir barnet ditt en god hverdag

Være sammen

Vi har jobbet siden 2015 med, Være Sammen, som er et sosialt kompetanseopplegg fra Universitetet i Stavanger (www.vaeresammen.no). Målet er å være en barnehage med «Varme og grensesettende voksne i samspill med medvirkende barn».     Være sammen har 5 kjernekomponenter: Autoritative voksne Relasjonsbyg...Les mer

Åpningtider

07:15 - 17:00


Adresse

Gamle Kongevei 116
3040 DRAMMEN

Kontakt

Tlf: 90415849
Avdelinger

Baltazar

18 barn

Mobil: 46813440

Epost: Avdeling@baltazarbarnehage.com

Andre ansatte

 • Carina Lind

  Carina Lind

  Styrer

 • Stine Killingdalen

  Stine Killingdalen

  Pedagogisk leder

 • Wiola Plociennik

  Wiola Plociennik

  Barnehagelærer

 • Bente Orvang

  Bente Orvang

  Barne og ungdomsarbeider

 • Hege Jensen

  Hege Jensen

  Assistent

 • Naime Deva

  Naime Deva

  Assistent

 • Lutfije Veliji

  Lutfije Veliji

  Assistent/vikar