×

Fulltidsbarnehagen

Vi er en søskenavdeling der alle barna i alderen 1 – 6 år er på samme avdeling. Vi syns det er fint å ha en blandet aldersgruppe. Da har de minste muligheten til å strekke seg mot de store, og de store lærer seg å ta hensyn til de små. Fordi vi er en liten barnehage med stor aldersspredning, deler vi barna inn i forskjellige grupper i løpet av uka. Det kan være aldersbestemte grupper som har sitt eget årshjul, men også andre mindre grupper der alder varierer.

Omsorg i praksis
Omsorg er en stor del av hverdagen vår, hos både de voksne og barn. Vi er gode på å løfte hverandre opp og frem, og tar utgangspunkt i ressursene våre.

Læring og lek i trygge omgivelser
I barnehagen vår har vi fokus på at barna skal kunne lære og leke i trygge og positive miljøer, slik at de blir rustet for livet etter barnehagen.

Barna blir sett og hørt
Vi ønsker at barna skal ha en reell innvirkning på sin egen hverdag og barna skal tas med på råd når hverdagen planlegges. Barna i barnehagen blir hørt i saker som er viktig for dem.

Satsninger dette barnehageåret er:

Vi jobber kontinuelig med være sammen, både opp mot de voksne i barnehagen og barna. Vi har samlinger med Regnbue Løven og temaer knyttet til vennskap, danning og fellesskap. 

Vi jobber med bærekraftig utvikling og bruker svanhildsreise som verktøy og refleksjon. Vi skal også videreføre kjøkkenhagen vår: 

 

På bakgrunn av ny lovendring fra 01.01 - jobber vi masse med det psykososiale barnehagemiljøet og vi er med i pilotprosjektet Barnas verneombud igjennom Stine Sofie Stiftelsen som omhandler vold, seksuelle overgrep, mobbing og krenkelser. 

Følg oss gjerne på vår facebookside hvor vi deler innblikk i hverdagen: 

(1) Baltazar barnehage | Facebook