×

Info fra Barnehage hverdagen

Frem til 11.april, med mulighet for forlengelse, er barneahgen på rødt nivå. Vi har delt oss i to kohorter. Småbarnskohorten bruker barnehagens lokaler, mens storbarnskohorten bruker lokalne til åpen barnehage i Tangen Kirke :)