×

Info fra Barnehage hverdagen

Barnehagedagen 2021 - Små steg for kloden
09. mars er det barnehagedagen og tema i år er Små steg for kloden. Vi har satsningsområdet: bærekraftig utvikling så vi fortsetter med kjøkkenhage og Svanhildsreise i tillegg til litt ekstra aktiviteter i hver klubb. Barna har selv valgt hva vi skal gro i kjøkkenhagen i år, hver klubb har hver sin kasse og det skal bli alt fra blomkål og jordbær i år.
 
Fagområde natur, miljø og teknologi(Rammeplanen 2017)
 
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 
Personalet skal
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd