×

Bærekraftig utvikling

Dette barnehageåret vil barnehagen ha bærekraftig utvikling som sitt satsningsområde.

«Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidens generasjoners mulighet til å dekke sine. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvens for fremtiden.» (Rammeplanen s. 10)

Vi startet opp kjøkkenhage 2019. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å utvikle kjøkkenhagen vår og følge denne gjennom årets syklus. Vi skal så og dyrke grønnsaker og ha fokus på sunt kosthold og ernæring. Vi skal ha fokus på sortering i hverdagen hvor barna skal være delaktig.