×

Være sammen

Vi har jobbet siden 2015 med, Være Sammen, som er et sosialt kompetanseopplegg fra Universitetet i Stavanger (www.vaeresammen.no). Målet er å være en barnehage med «Varme og grensesettende voksne i samspill med medvirkende barn».

 

 

Være sammen har 5 kjernekomponenter:

  • Autoritative voksne
  • Relasjonsbygging og kommunikasjon
  • Tidlig innsats
  • Håndtering av utfordrende atferd
  • Implementering og organisasjonsutvikling

Være sammen har et eget barnematerial med temaer som fordeles igjennom hele året. Temaene blir tilpasset hver aldersgruppe. 

 

Være sammen har et eget opplegg for barna. Være Sammen er et verktøy som gir et utgangspunkt for gode samtaler med barn. Det stimulerer til refleksjon og en filosofisk innstilling til temaene som berøres, slik at en utvikler gode holdninger både hos voksne og barn. ‘Løveloven’ gir en tydelig og forpliktende ramme for hvordan barn og voksne skal ha det sammen, og hva som er lov å gjøre.