×

Språk

Barnehage året 2023/2024 skal vi satse ekstra på språk i Baltazar Barnehage. Vi skal ta i bruk snakkepakka aktivt og vi skal jobbe med å heve språkkompetansen til de voksne ved hjelp av språkløyper. 

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling(R17)

Vår felles forståelse av kommunikasjon og språk

Barn skal oppleve støtte til å forstå, kommunisere, lytte, medvirke og skape mening igjennom dialog. Barna skal oppleve å bli anerkjent på ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. På den måten skal vi støtte de og inspirere. Dette er ekstra viktig i forhold til barnas medvirkning. Språket er et kommunikasjonsmiddel som gir oss mulighet til å utrykke egne tanker og følelser.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

·        Vi skal hjelpe barna til å kommunisere med hverandre på en god måte.

·        Vi skal være bevisste språklige rollemodeller for barna.

·        Vi skal hjelpe de å utvikle verbalspråket og støtte det nonverbale språket deres.

·        Vi skal hjelpe de å sette ord på følelser og kommunisere i vanskelige situasjoner.

·        Vi skal observere barna og hjelpe de barna som trenger hjelp til å kommunisere og utvikle språket sitt. Barna skal føle en trygghet slik at utviklingen ikke stopper opp.

·        Vi skal ha faste samlingsstunder både felles og i grupper med fokus på språk

·        Vi skal bruke dagtavle som verktøy i morgensamlinger etter frokost hver dag.