×

Språk

Barnehage året 2022/2023 skal vi satse ekstra på språk i Baltazar Barnehage. Vi skal ta i bruk snakkepakka aktivt og vi skal jobbe med å heve språkkompetansen til de voksne ved hjelp av språkløyper. 

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling(R17)