×

Leken

Barnehageåret 2022/2023 blei Baltazar barnehage med i kompetansehevingsprosjekt Rekomp, inkluderende fellesskap. Vi valgte undertema voksenrollen i fri leken. Det blei satt opp en ressursgruppe som skal jobbe med ulike mål inn i barnehagen. Voksenrollen i leiken er veldig viktig. Vi kan observere utvikling og avdekke mobbing, støtte barn som trenger hjelp inn i leken og samspill med de andre, og støtte språkutviklingen. Vi voksne har jobbet med å skjerme god leik, la barna få muligheten til å gå i dybden i leiken uten at de skal bli forstyrret.

Dette barnehageåret skal vi fortsette med dette arbeidet og har derfor valgt dette som satsning

Våre tiltak for å nå målene

·        Vi skal ha fokus på leikegrupper og lage videre mål for arbeidet i ressursgruppa og innad i barnehagen.

·        Vi skal jobbe med rommene i barnehagen. Rommene og leikene skal be på god leik og skal være i kontinuerlig utskiftning.

·        Vi skal på planleggingsdager som bygger opp temaet.